شیشه فلز

سیستم نمای شیشه‌ای

شما اینجا هستید

سیستم نمای شیشه‌ای
یکی از جدابترین جداره های تمام شیشه ای برای معماران و کارفرمایانی که مدل اسپایدر و قطعات و بازو های این مدل ر
سیستم نمای شیشه‌ای
با استفاده از این روش می توان جداره های تماما شیشه ای بدون هیچ گونه سازه فلزی طراحی کرد. سازه نگهدارنده این رو

اطلاعات تماس