شرکت فنی و مهندسی اکسیدال به صورت مستقیم و غیر مستقیم، دائمی، ساعتی و پروژه ای با افراد و شرکت های مختلفی در مناسبات شغلی مختلف مرتبط می باشد و فرصت های شغلی همکاری متفاوتی در این راستا در این شرکت وجود دارد.

فرصت های همکاری و شغلی به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود.

در همکاری مستقیم، افراد متخصص و مورد اعتماد شرکت در پروژه هایی که شرکت اکسیدال پذیرش و اجرا می کند به صورت پروژه ای همکاری می کنند.

در همکاری غیر مستقیم، شرکت ها و افراد متخصص فعال در دیگر رشته های حوزه دکوراسیون داخلی و معماری خود را به شرکت اکسیدال معرفی می نمایند تا برای پروژه هایی که نیاز به متخصصان بین رشته ای مانند احداث بنا، دکوراسیون داخلی غیر شیشه ای(MDF، چوب، مواد…) دارد توسط شرکت اکسیدال به کارفرما معرفی و دعوت به همکاری می شوند.

بنابراین بخش فرصت های همکاری شرکت فنی و مهندسی اکسیدال امکان یافتن بهترین فرصت های شغلی و حرفه ای را برای فعالان حوزه دکوراسیون داخلی و معماری فراهم می سازد.

با تکمیل فرم استخدام امکان یافتن فرصت های بهتر و مناسب تر را برای خود فراهم خواهید کرد.

متخصصین و افراد جویای فرصت های شغلی مشخصات فردی، سوابق تحصیلی و خلاصه تجارب کاری خود را در فرم آنلاین وارد و منتظر بررسی و تماس از طرف کارشناسان منابع انسانی مجموعه باشند.

شرکت های همکار و متخصص در زمینه دکوراسیون داخلی نیز برای همکاری غیر مستقیم از فرم تماس با ما استفاده کرده و شرکت خود را معرفی نمایند.

توجه: لازم به ذکر است که تکمیل فرم به هیچ عنوان به معنای استخدام رسمی یا گرفتن زمان مصاحبه فوری نیست. در شرایط معمول به تعداد کمی از همکاران نیاز وجود دارد. ولی در شرایط بحرانی و پذیرش کارهای زیاد نیاز به همکاری پیدا کرده و با افراد تکمیل کننده فرم تماس گرفته می شود.