کاربرد شیشه در معماری و طراحی داخلی

شیشه ماده عجیبی است که پتانسیل بی پایانی برای تبدیل یک مکان به فضایی کاربردی و زیبا را فراهم میکند و پیشرفت های اخیر در فن آوری این امکانات را افزایش داده است. گرچه ممکن است از شیشه بعنوان یک جنبه کاربردی در معماری و ساخت و ساز تلقی شود ولی در طراحی داخلی نیز نقش مهمی دارد.

درک مزایایی که شیشه به طراحان ارائه می دهد حداقل نیاز به فهم اساسی از ماهیت شیشه در طراحی ساختاری دارد.بهترین طراحان با شیشه وسازه های شیشه ای کار میکنند و قادر به هماهنگ سازی بین ایده های خود و شیشه های در دسترس هستند. باتوجه به این نکته برخی از مزایای استفاده از شیشه در طراحی داخلی و پرکاربردترین موارد استفاده از شیشه را بیان می‌کنیم.