نوشته‌ها

در این فیلم تست مقاومت شیشه های نرده شیشه ای در برابر بار دینامیکی نمایش داده شده است.

منبع:Logli Massimo

Door Systems
  • تهران
  • خیابان فرجام
  • بین حیدرخانی و آیت
  • پ 621 - طبقه دوم