نرده و درب شیشه ای – مرکز چشم پزشکی نور

نرده شیشه ای اختصاصی که به صورت نصب پلکانی توسط پروفیل آلومینیوم اختصاصی آنادایز شده و شیشه سکوریت و دست انداز استیل اجرا شده است .
درب های شیشه ای با فریم های استیل و لولا ها و دستگیره های تمام استیل می باشند.

Door Systems