نوشته‌ها

آسانسور شیشه ای _ کابین شیشه ای _ آسانسور پاناروما _ اکسیدال

آسانسور شیشه ای (پاناروما) یا کابین شیشه ای

امروزه با پیشرفت هایی که در صنعت شیشه اتفاق افتاده است امکان استفاده از آن حتی در صنعت آسانسور نیز فراهم شده است. آسانسور شیشه ای یا پاناروما آسانسورهایی هستند که قسمتی از کابین آن ها شیشه ای بوده و معمولا در نمای ساختمان یا در مرکز ساختمانی که دارای محو…