در این ساختمان دیوار ها و پنجره های قدیمی در ابتدای کار تخریب و نخاله های جمع آوری گردید .
سپس زیر سازی فلزی و در مرحله بعد نصب پروفیه های آلومینیومی آنادایز شده برای نمای شیشه ای نصب گردید .
در محله بعد اجرا شیشه ها به محل پروژه حمل و در محل مورد نظر نصب شده است .

Door Systems
  • تهران
  • خیابان فرجام
  • بین حیدرخانی و آیت
  • پ 621 - طبقه دوم